IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GORNJI KNEGINEC ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE GORNJI KNEGINEC

Sukladno članku 11. stavak 3. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19), Općina Gornji Kneginec je u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine rasporedila i isplatila iz Proračuna Općine Gornji Kneginec sredstva za redovito godišnje financiranje kako sljedi u izvješću u PRIVITKU.