Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 2/2013, 7/2013 i 8/2013), općinski načelnik Općine Gornji Kneginec objavljuje "Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Kneginec".

Tekst natječaja možete preuzeti u prilogu.