Poziv na intervju kandidatu

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-06/17-01/1

URBROJ: 2186/05-05-17/10

Turčin, 18. kolovoza 2017.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12 i 120/12) i članka  93.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11) Općina Gornji Kneginec, objavljuje

POZIV NA  INTERVJU KANDIDATU

koji ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Intervju s kandidatom IGOROM FURJANOM koji ispunjava formalne uvjete javnog poziva za osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa, za poslove suradnika/suradnice u Odsjeku za upravu i administrativne poslove, održati  će se u:

četvrtak, 24. kolovoza 2017. godine u 8,00 sati

u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela,

Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, Turčin.