Matični ured Turčin

Turčin, Trg dr. F. Tuđmana 3

Telefon: 042/651-105

Matično područje: Turčin, Sveti Ilija

Uredovni dani: utorak, četvrtak

07.15 – 14.30