Posl. subjekti

Industrija, malo i srednje poduzetništvo

Od značajnijih industrijskih postrojenja na području Općine postoji ciglana u Turčinu, smještena uz državnu cestu Varaždin – Zagreb.

I u drugim dijelovima Općine, interpolirano u mješovitu, pretežito stambenu izgradnju postupno se razvija malo i srednje poduzetništvo – privatna inicijativa novijeg datuma: građevinski obrti, metaloprerađivački, drvni, tekstilni, prehrambeni, razni servisi, radionice, trgovine i slično.

Na razini Županije ulažu se posebni napori u oživljavanje malog i srednjeg poduzetništva. Donesen je Program poticanja poduzetništva u Varaždinskoj županiji kao temeljni dokument za dugoročno i sustavno poticanje gospodarstva. Program se razvija u suradnji s Gospodarskom komorom Županije i Ministarstvom gospodarstva.

Općina Gornji Kneginec donijela je 1997. g. svoj Program poticanja razvoja poduzetništva Općine, kojim se osim obrtničko-industrijskih djelatnosti potiče razvoj i poduzetništva u poljoprivrednoj proizvodnji kao i u uslužnim djelanostima, osobito u sferi turizma.