Naselja i statistika

Općina Kneginec Gornji:

Broj stanovnika 5.233
Broj kućanstava 1.622
Broj stanova 1.700
Broj stanovnika, kućanstava i stanova*
Rbr Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava Broj stanova
1 Donji Kneginec 761 235 245
2 Gornji Kneginec 1.655 483 523
3 Lužan Biškupecki 431 124 125
4 Turčin 955 301 300
5 Varaždin Breg 1.431 479 507
Izvor: *Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Ured za statistiku. (popis stanovnika 2001)