O Općini

Općina Gornji Kneginec nalazi se u sastavu Varaždinske županije (jedna od 22 općine i 6 gradova). Smještena je u središnjem dijelu Županije, južno od Grada Varaždina. S istočne strane graniči s Općinom Jalžabet, s jugoistočne s Gradom Varaždinske Toplice, s jugozapadne s Gradom Novim Marofom, a sa zapadne s Općinom Sveti Ilija. Površina Općine iznosi 22,34 km2 (što je 1,77 % od ukupnog prostora Županije). Prometni položaj općine Gornji Kneginec vrlo je povoljan u makrogeografskom, topografskom ili mikrogeografskom smislu.

U širem europrometnom konteksu, gornja hrvatska Podravina i varaždinsko polje predstavljaju sjeverna prometna vrata Hrvatske. Naime, taj se kraj nalazi na najvažnijem hrvatskom transverzalnom prometnom smjeru, koji povezuje šire panonsko područje sa sjevernim Jadranom. Taj transverzalni smjer, koji je ujedno i dio europskog koridora br. 5, danas je bez sumnje žila kucavica ukupnog razvoja Hrvatske.

Na području je Općine Gornji Kneginec prema podacima posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine živjelo 5,359 stanovnika, što je, u odnosu na prostor Varaždinske županije, činilo udio od 3% stanovništva Županije.

Stanovništvo na području Općine Gornji Kneginec raspoređeno je u ukupno 5 naselja: Varaždinbreg, Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Lužan Biškupečki i Turčin. To su naselja koja imaju povoljan geoprometni položaj uz cestovne prometne pravce županijskog značaja. Gospodarstvo je na visokom stupnju razvoja čemu svjedoči uspješno poslovanje Poduzetničke zone Kneginec.