Vijeća mjesnih odbora

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI KNEGINEC

Vijeće mjesnog odbora DONJI KNEGINEC

Mjesni odbor Donji Kneginec obuhvaća područje naselja Donji Kneginec.
Vijeće ima 5 članova. Na osnovi rezultata izbora održanih 08. prosinca 2013. godine, u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju 3 kandidacijske liste. Vijeće je konstituirano 7. siječnja 2014. godine.
Članovi vijeća mjesnog odbora:

Ivan Mihalić, predsjednik  HDZ
Mihael Magdić, zamjenik predsjednika  HSS-DKS
Nikolina Herceg  HDZ
Vjekoslav Keretić  HDZ
Petar Sokolić  HNS - HSU

Vijeće mjesnog odbora GORNJI KNEGINEC

Mjesni odbor Gorni Kneginec obuhvaća područje naselja Gornji Kneginec.

Vijeće ima 7 članova. Na osnovi rezultata izbora održanih 08. prosinca 2013. godine, u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju 4 kandidacijske liste. Vijeće je konstituirano 7. siječnja 2014. godine.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

Ana Kolarić, predsjednica HDZ
Mladen Minđek, zamjenik predsjednice HNS-HSU
Ivan Vugrinec  DKS-HSS
Danijel Paska  HDZ
Stjepan Kaniški HDZ
Stjepan Vitez HDZ
Željko Štefanec  SDP

Vijeće mjesnog odbora TURČIN

Mjesni odbor Turčin obuhvaća područje naselja Turčin.

Vijeće ima 5 članova. Na osnovi rezultata izbora održanih 08. prosinca 2013. godine, u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju 2 kandidacijske liste. Vijeće je konstituirano 7. siječnja 2014. godine.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

Nikola Špicer, predsjednik HDZ
Boris Sedlar, zamjenik predsjednika
HNS-HSU
Ivan Trtinjak HDZ
Ivan Antekolović  HDZ
Dubravka Grđan  HNS-HSU

Vijeće mjesnog odbora LUŽAN BIŠKUPEČKI

Mjesni odbor Lužan Biškupečki obuhvaća područje naselja Lužan Biškupečki i sljedeće ulice u naselju Varaždin Breg: Glavić, Koradovica, Dugi Vrh od kućnog broja 57 do posljednjeg neparnog kućnog broja u ulici i Dugi Vrh od kućnog broja 54 do posljednjeg parnog kućnog broja u ulici.

Vijeće ima 5 članova. Na osnovi rezultata izbora održanih 08. prosinca 2013. godine, u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju 3 kandidacijske liste. Vijeće je konstituirano 8. siječnja 2014. godine.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

Mladen Kolarić, predsjednik  HDZ
Igor Lukinec, zamjenik predsjednika  HSS-DKS
Antun Prahić  HDZ
Jasna Sirovac  HDZ
Antonio Meštrić  HNS-HSU

 

Vijeće mjesnog odbora VARAŽDIN BREG I

Mjesni odbor Varaždin Breg I obuhvaća sljedeće ulice naselja Varaždin Breg: Halić, Banjščina, Mostečka, Melinec, Mozdernjak.

Vijeće ima 5 članova. Na osnovi rezultata izbora održanih 08. prosinca 2013. godine, u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju 3 kandidacijske liste. Vijeće je konstituirano 8. siječnja 2014. godine te iznimno, sukladno rezultatima izbora, Vijeće ima 6 članova.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

Siniša Horvat, predsjednik  HDZ
Vesna Sokol, zamjenica predsjednika  HNS-HSU
Stanko Levatić  HDZ
Mato Rutić  HNS-HSU
Branko Pintarić  HSS-DKS
Božica Sokol  HSS-DKS

Vijeće mjesnog odbora VARAŽDIN BREG II

Mjesni odbor Varaždin Breg II obuhvaća sljedeće ulice naselja Varaždin Breg: Mali Vrh, Dugi Vrh od kućnog broja 1 do 53/a (neparni) i Dugi Vrh od kućnog broja 0 do 52 (parni).
Vijeće ima 5 članova. Na osnovi rezultata izbora održanih 08. prosinca 2013. godine, u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluju 3 kandidacijske liste. Vijeće je konstituirano 8. siječnja 2014. godine.
Članovi vijeća mjesnog odbora:

Anđelko Dolar, predsjednik  HDZ
Marijan Dreven, zamjenik predsjednika  SDP
Marija Strelec  HDZ
Dragutin Grabar  HNS-HSU

Adrese i brojevi telefona mogu se preuzeti OVDJE