G

Gospodarstvo i komunal

Rekonstruirana cesta u odvojku Bukal
696 11.9.2018. u 12:36h

Na Banjšćini, u odvojku Bukal, privode se kraju radovi na modernizacija nerazvrstane ceste NC-034 ukupne vrijednosti 246 tisuća kuna.
Tijekom radova zamijenjena je kolnička konstrukcija,...

Više...
Prijavljen projekt energetske obnove društvenog doma
717 10.9.2018. u 09:48h

Općina Gornji Kneginec uspješno je prijavila projekt pod nazivom „Energetska obnova zgrade Društvenog doma Donji Kneginec na adresi Zavrtna 35, Donji Kneginec“ na javni poziv “Energetska obnova i

Više...
Zbog ogluhe akcija komunalnog odjela
2392 5.9.2018. u 09:20h

Djelatnici Općine i KNEKOM-a tijekom idućih 7 radnih dana obići će cijelo područje Općine Gornji Kneginec, te će bočnim malčerom izvršiti prikraćivanje živica na propisanu udaljenost od ruba...

Više...
Jednosmjerna regulacija prometa prema školi!
1411 31.8.2018. u 11:55h

Nakon što je izgrađena nova prilazna cesta prema dječjem vrtiću i osnovnoj školi, te je izvršena i kompletna rekonstrukcija kolnika u Ulici učitelja Vjekoslave Kezele (stara prilazna cesta...

Više...
Naredba
458 13.8.2018. u 11:31h

N A R E D B A

Naređuje se vlasnicima, posjednicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta sa područja Općine Gornji Kneginec da svoje parcele obrađuju prema...

Više...
Odobren projekt nabavke posuda za plastiku i biokompostera
746 17.7.2018. u 10:19h

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Gornji Kneginec projekt nabavke posuda za plastiku i biokompostera za domaćinstva, te je Općini dostavio prijedlog Ugovora.

Više...
Sanirana klizišta u odvojku Plantak
293 16.7.2018. u 12:24h

U odvojku Plantak na Banjšćini završeni su radovi na sanaciji dvaju klizišta na navedenoj nerazvrstanoj cesti.
Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta i ceste, prema provedenom...

Više...
Rekonstruirana ceste prema školi
292 16.7.2018. u 12:07h

Završili su radovi na rekonstrukciji i obnovi Ulice učitelja Vjekoslava Kezele, odnosno stare ceste prema Osnovnoj školi u Gornjem Knegincu.
Ukupna vrijednost radova prema provedenom...

Više...
Radovi na modernizaciji ceste u odvojku Bukal
674 6.7.2018. u 11:00h

Na Banjšćini, u odvojku Bukal, provodi se modernizacija nerazvrstane ceste NC-034 ukupne vrijednosti 246 tisuća kuna.
Tijekom radova zamijeniti će se kolnička konstrukcija, urediti odvodnja

Više...
Sanacija klizišta u odvojku Plantak
537 26.6.2018. u 12:52h

U odvojku Plantak na Banjšćini provode se radovi na sanaciji dvaju klizišta na navedenoj nerazvrstanoj cesti.
Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta i ceste, prema provedenom postupku

Više...