G

Gospodarstvo i komunal

Jednosmjerna regulacija prometa prema školi!
1365 31.8.2018. u 11:55h

Nakon što je izgrađena nova prilazna cesta prema dječjem vrtiću i osnovnoj školi, te je izvršena i kompletna rekonstrukcija kolnika u Ulici učitelja Vjekoslave Kezele (stara prilazna cesta...

Više...
Naredba
422 13.8.2018. u 11:31h

N A R E D B A

Naređuje se vlasnicima, posjednicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta sa područja Općine Gornji Kneginec da svoje parcele obrađuju prema...

Više...
Odobren projekt nabavke posuda za plastiku i biokompostera
709 17.7.2018. u 10:19h

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Gornji Kneginec projekt nabavke posuda za plastiku i biokompostera za domaćinstva, te je Općini dostavio prijedlog Ugovora.

Više...
Sanirana klizišta u odvojku Plantak
256 16.7.2018. u 12:24h

U odvojku Plantak na Banjšćini završeni su radovi na sanaciji dvaju klizišta na navedenoj nerazvrstanoj cesti.
Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta i ceste, prema provedenom...

Više...
Rekonstruirana ceste prema školi
258 16.7.2018. u 12:07h

Završili su radovi na rekonstrukciji i obnovi Ulice učitelja Vjekoslava Kezele, odnosno stare ceste prema Osnovnoj školi u Gornjem Knegincu.
Ukupna vrijednost radova prema provedenom...

Više...
Radovi na modernizaciji ceste u odvojku Bukal
638 6.7.2018. u 11:00h

Na Banjšćini, u odvojku Bukal, provodi se modernizacija nerazvrstane ceste NC-034 ukupne vrijednosti 246 tisuća kuna.
Tijekom radova zamijeniti će se kolnička konstrukcija, urediti odvodnja

Više...
Sanacija klizišta u odvojku Plantak
502 26.6.2018. u 12:52h

U odvojku Plantak na Banjšćini provode se radovi na sanaciji dvaju klizišta na navedenoj nerazvrstanoj cesti.
Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta i ceste, prema provedenom postupku

Više...
Započeli radovi na rekonstrukciji ceste prema školi
942 26.6.2018. u 12:50h

U tijeku su radovi na rekonstrukciji i obnovi Ulice učitelja Vjekoslava Kezele, odnosno stare ceste prema Osnovnoj školi u Gornjem Knegincu.
Ukupna vrijednost...

Više...
Postavljene autobusne nadstrešnice za školsku djecu
714 13.4.2018. u 11:55h

Nakon što je izrađena dodatna pristupna cesta do novog dječjeg vrtića i osnovne škole u Gornjem Knegincu, u četvrtak, 12. travnja, postavljene su dvije nadstrešnice na autobusnom ugibalištu koje

Više...
Potpisan sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
912 26.1.2018. u 09:56h

U petak, 26.siječnja, u prostorijama Općine Gornji Kneginec, potpisan je Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom između općina Gornji Kneginec, Sveti Ilija i Jalžabet.

Više...