G

Gospodarstvo i komunal

Tri nove autobusne nadstrešnice
1106 3.11.2015. u 08:21h

U suradnji sa Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu d.o.o. ponovo se prišlo realizaciji projekta postave nadstrešnice na 3 autobusne stanice,

Više...
Izmjena NN mreže na Banjšćini
2242 2.11.2015. u 13:19h

Varaždinska ELEKTRA krenula je posao izmještanja niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta....

Više...
Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec
2330 22.10.2015. u 06:51h

Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. na području općine Gornji Kneginec davatelj je javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Obzirom na zakonsku obvezu...

Više...
Asfaltiranje druge dionice Jugovog puta
993 13.10.2015. u 07:36h

Nakon što je Općina Gornji Kneginec već ranije izvršila asfaltiranje prve dionice Jugovog puta na Varaždinbregu u duljini od 400 m, u ponedjeljak, 12. listopada započeli su radovi...

Više...
Asfaltiranje ulice pri Gori
937 12.10.2015. u 11:02h

S obzirom da je provedena zamjena dotrajale vodovodne mreže i kućnih priključaka, započelo je asfaltiranje nerazvrstane ceste Pri Gori u Lužanu Biškupečkom u duljini od 500 metara. Radove

Više...
Asfaltiran odvojak Pocedulić na Banjšćini
2125 6.10.2015. u 12:54h

Na Banjšćini su sredinom svibnja izvršeni radovi na uređenju nerazvrstane ceste „Odvojak Pocedulić“ (NC 037). Tijekom tih radova...

Više...
Proširenje ceste kroz Dugi Vrh
2329 23.9.2015. u 09:58h

Započeli su zemljani radovi na proširenju kolnika na lokalnoj cesti LC-25078 kroz Dugi Vrh, predio „Šumica“, od križanja s Kolodvorskom...

Više...
Asfaltiran odvojak na Banjšćini
2273 21.9.2015. u 11:42h

Temeljem narudžbe Općine Gornji Kneginec djelatnici tvrtke PZC iz Varaždina izveli su asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste NC 1-036, odvojak „Poštarov

Više...
Započela izgradnja pogona tvrtke Principium
2513 23.6.2015. u 00:00h

Početkom svibnja započeli su radovi na izgradnji pogona tvrtke Principium iz Varaždina u...

Više...
Modernizacija ulica K. Zvonimira i Pri Gori u Lužanu Biškupečkom
2336 20.4.2015. u 10:55h

Općina Gornji Kneginec sredinom ove godine planira modernizaciju ulice Pri Gori u Lužanu...

Više...