G

Gospodarstvo i komunal

Sadnja nove šume u Kolnjaku
1326 10.3.2016. u 12:44h

Nakon što je zbog štetnog djelovanja kukca potkornjaka izvršena sječa borova na površini od 14 ha, ovih dana započela je sadnja nove...

Više...
ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
1236 1.2.2016. u 11:21h

Nakon potpisivanja ugovora, dana 26. siječnja ove godine, uz lokaciju zatvorenog i saniranog odlagališta komunalnog otpada u Knegincu Gornjem, započeli su radovi na izgradnji Reciklažnog...

Više...

Poštovani mještani Općine Gornji Kneginec!


Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Gornji Kneginec je...

Više...
Nova regulacija prometa
1092 18.1.2016. u 13:48h

Nakon asfaltiranja kompletne dionice odvojka Jugov put na Varaždin Bregu, te dobivene suglasnosti od Policijske uprave Varaždinske, izmijenjena je regulacija prometa u navedenom odvojku iz...

Više...
Postava javne rasvjete na Banjšćini
853 16.12.2015. u 13:46h

Varaždinska ELEKTRA započela je s izmještanjem niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta. Sadašnja NN mreža prolazi

Više...
Tri nove autobusne nadstrešnice
1062 3.11.2015. u 08:21h

U suradnji sa Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu d.o.o. ponovo se prišlo realizaciji projekta postave nadstrešnice na 3 autobusne stanice,

Više...
Izmjena NN mreže na Banjšćini
2115 2.11.2015. u 13:19h

Varaždinska ELEKTRA krenula je posao izmještanja niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta....

Više...
Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec
2203 22.10.2015. u 06:51h

Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. na području općine Gornji Kneginec davatelj je javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Obzirom na zakonsku obvezu...

Više...
Asfaltiranje druge dionice Jugovog puta
955 13.10.2015. u 07:36h

Nakon što je Općina Gornji Kneginec već ranije izvršila asfaltiranje prve dionice Jugovog puta na Varaždinbregu u duljini od 400 m, u ponedjeljak, 12. listopada započeli su radovi...

Više...
Asfaltiranje ulice pri Gori
904 12.10.2015. u 11:02h

S obzirom da je provedena zamjena dotrajale vodovodne mreže i kućnih priključaka, započelo je asfaltiranje nerazvrstane ceste Pri Gori u Lužanu Biškupečkom u duljini od 500 metara. Radove

Više...