G

Gospodarstvo i komunal

Asfaltiranje nogostupa u ulici V. Nazora
755 12.4.2016. u 12:38h

Započeli su pripremni radovi na asfaltiranju nogostupa u ulici Vladimira Nazora u Turčinu. Radove obavljaju djelatnici tvrtke PZC Varaždin, a investitori radova su Općina Gornji Kneginec i...

Više...
Započelo izmicanje nasipa uz Plitvicu
920 5.4.2016. u 08:40h

U utorak, 05.travnja započeli su radovi na izmicanju (translaciji) nasipa uz rijeku Plitvicu, s južne strane korita na području Općine Gornji Kneginec, do granice građevinskog područja...

Više...
Započeli radovi na izgradnji kružnog toka
1061 29.3.2016. u 10:32h

U utorak, 29. ožujka održana je koordinacija svih subjekata uključenih u izgradnju kružnog toka između tvrtki Ytres i Lumini na spojnoj cesti D 528 prema naplatnoj...

Više...
Sadnja nove šume u Kolnjaku
1359 10.3.2016. u 12:44h

Nakon što je zbog štetnog djelovanja kukca potkornjaka izvršena sječa borova na površini od 14 ha, ovih dana započela je sadnja nove...

Više...
ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
1270 1.2.2016. u 11:21h

Nakon potpisivanja ugovora, dana 26. siječnja ove godine, uz lokaciju zatvorenog i saniranog odlagališta komunalnog otpada u Knegincu Gornjem, započeli su radovi na izgradnji Reciklažnog...

Više...

Poštovani mještani Općine Gornji Kneginec!


Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Gornji Kneginec je...

Više...
Nova regulacija prometa
1120 18.1.2016. u 13:48h

Nakon asfaltiranja kompletne dionice odvojka Jugov put na Varaždin Bregu, te dobivene suglasnosti od Policijske uprave Varaždinske, izmijenjena je regulacija prometa u navedenom odvojku iz...

Više...
Postava javne rasvjete na Banjšćini
882 16.12.2015. u 13:46h

Varaždinska ELEKTRA započela je s izmještanjem niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta. Sadašnja NN mreža prolazi

Više...
Tri nove autobusne nadstrešnice
1095 3.11.2015. u 08:21h

U suradnji sa Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu d.o.o. ponovo se prišlo realizaciji projekta postave nadstrešnice na 3 autobusne stanice,

Više...
Izmjena NN mreže na Banjšćini
2204 2.11.2015. u 13:19h

Varaždinska ELEKTRA krenula je posao izmještanja niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta....

Više...