Radovi na modernizaciji ceste u odvojku Bukal

Radovi na modernizaciji ceste u odvojku Bukal

Na Banjšćini, u odvojku Bukal, provodi se modernizacija nerazvrstane ceste NC-034 ukupne vrijednosti 246 tisuća kuna.
Tijekom radova zamijeniti će se kolnička konstrukcija, urediti odvodnja oborinskih voda postavom rubnjaka, kanalica i postavom cijevastih propusta, te će se na kraju sve asfaltirati u duljini od 400 metara.
Navedene radove sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sa 30 % potrebnih sredstava, odnosno sa 73.822,54 kuna. Izvođač radova je tvrtka PZC Varaždin.

Galerija slika