Zbog ogluhe akcija komunalnog odjela

Zbog ogluhe akcija komunalnog odjela

Djelatnici Općine i KNEKOM-a tijekom idućih 7 radnih dana obići će cijelo područje Općine Gornji Kneginec, te će bočnim malčerom izvršiti prikraćivanje živica na propisanu udaljenost od ruba asfalta ili javne površine, te će rezati grane koje se s privatnih parcela nadvisuju nad javne površine.
Komunalni redar Općine Gornji Kneginec u više navrata slao je obavijesti i upozorenja građanima, prvenstveno vikendašima u odvojcima ulica na području Varaždinbrega, da izvrše prikraćivanje živica na propisanu udaljenost od ruba ceste, te da porežu grane koje se nadvisuju nad prometnice i time sprečavaju nesmetan prolaz vozila, naročito vozila koja prikupljaju otpad iz domaćinstava i vozila zimske službe.
Obzirom da su se mnogi vikendaši na dosadašnja upozorenja oglušili, pokrenuta je sveobuhvatna akcija prikraćivanja i orezivanja živica te granja uz prometnice.
Ukoliko pojedini posjednik zemljišta smatra da nije u redu da se uvodi komunalni red, te će spriječavati komunalne djelatnike u obavljanju njihove zadaće, protiv istog će biti pokrenuti odgovarajući pravni postupci, te ovom prigodom javno pozivamo takve posjednike zemljišta da obavezno uz sebe imaju osobnu iskaznicu.

Galerija slika