Rekonstruirana cesta u odvojku Bukal

Rekonstruirana cesta u odvojku Bukal

Na Banjšćini, u odvojku Bukal, privode se kraju radovi na modernizacija nerazvrstane ceste NC-034 ukupne vrijednosti 246 tisuća kuna.
Tijekom radova zamijenjena je kolnička konstrukcija, uređena je odvodnja oborinskih voda postavom rubnjaka, kanalica i postavom cijevastih propusta, a upravo traju radovi na asfaltiranju kolnika u duljini od 400 metara.
Navedene radove sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sa 30 % potrebnih sredstava, odnosno sa 73.822,54 kuna. Izvođač radova je tvrtka PZC Varaždin.