Obavijest o obvezatnoj sustavnoj deratizaciji

Obavijest o obvezatnoj sustavnoj deratizaciji

Počevši sa danom 01. listopada ove godine započinje sustavna deratizacija svih naselja u Općini Gornji Kneginec, kao i sve površine pogodne za razmnožavanje i zadržavanje glodavaca (smetišta, kanali). Cjelokupni trošak deratizacije snosi Općina Gornji Kneginec.
Upozoravamo da se deratizacija obavlja s jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj je izložena meka. Deratizacija će se obaviti u što kraćem roku, ovisno o vremenskim prilikama. Za sve daljnje upute stoje Vam na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin.
Umoljavamo vas:
- da štakore i miševe zakopate,
- da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,
- da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju ili na broj 099/6240-132,
- da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima mora biti prisutna odrasla osoba.

Napominjemo da štakori i miševi ugibaju u roku 3-7 dana nakon uzimanja meke.