Dio ulice Halić asfaltiran završnim slojem asfalta

Dio ulice Halić asfaltiran završnim slojem asfalta

Nakon što je VARKOM izmjenio vodovodne cijevi duž cijele dionice županijske ceste ŽC 2087 u ulici Halić na Varaždinbregu, te nakon što je provedno proširenje kolnika na kritičnim mjestima, započelo se sa asfaltiranjem navedene prometnice završnim slojem asfalta.
Sredinom srpnja djelatnici tvrke COLAS iz Varaždina, po nalogu Županijske uprave za ceste, asfaltirali su završnim slojem asfalta prvu dionicu od TRC Gora do kućnog broja 213, duljine jedan kilometar, dok će se druga dionica do raskrižja ulice Halić sa ulicom Mozdernjak asfaltirati naknadno sukladno planu Županijske uprave za ceste.

Galerija slika