Izmjena NN mreže na Banjšćini

Izmjena NN mreže na Banjšćini

Varaždinska ELEKTRA krenula je posao izmještanja niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta. Sadašnja NN mreža prolazi prostorom iza kuća, te je na dotrajalim drvenim stupovima. Sukladno dogovoru općinskog načelnika Gorana Kaniški i direktora ELEKTRE gospodina Zvonimira Rožmarića, nova NN mreža na betonskim stupovima izvesti će se s prve strane kuća uz samu cestu Banjšćina kako bi Općina Gornji Kneginec mogla o svom trošku na navedene stupove postaviti i javnu rasvjetu.
Djelatnici ELEKTRE krajem listopada dovezli su betonske stupove na lokaciju radova, te su danas započeli radovi na postavi stupova.

Galerija slika