Postava javne rasvjete na Banjšćini

Postava javne rasvjete na Banjšćini

Varaždinska ELEKTRA započela je s izmještanjem niskonaponske mreže uz cestu Banjšćina od rotora Melinec do završetka vojnog skladišta. Sadašnja NN mreža prolazi prostorom iza kuća, te je na dotrajalim drvenim stupovima. Sukladno dogovoru općinskog načelnika Gorana Kaniški i direktora ELEKTRE gospodina Zvonimira Rožmarića, nova NN mreža na betonskim stupovima izvodi se se s prve strane kuća uz samu cestu Banjšćina kako bi Općina Gornji Kneginec mogla o svom trošku na navedene stupove postaviti i javnu rasvjetu.
Djelatnici ELEKTRE krajem listopada dovezli su betonske stupove na lokaciju radova, prošlog mjeseca izvršena je postava stupova, te je nakon toga montiran NN kabel na nove stupove. Odmah po postavi NN kabela Općina Gornji Kneginec putem svojeg koncesionara započela je posao postave rasvjetnih tijela, te će isti biti dovršen u roku 5 radnih dana.
Nakon puštanja u rad nove javne rasvjete dodatno će se podići sigurnost prometa u tom dijelu Banjšćine, a prije svega će se povećati sigurnost pješaka tijekom noćnih sati. Radove na nabavi i postavi javne rasvjete u potpunosti financira Općina Gornji Kneginec.