Nova regulacija prometa

Nova regulacija prometa

Nakon asfaltiranja kompletne dionice odvojka Jugov put na Varaždin Bregu, te dobivene suglasnosti od Policijske uprave Varaždinske, izmijenjena je regulacija prometa u navedenom odvojku iz dvosmjernog u jednosmjerni promet, te je postavljena nova vertikalna signalizacija. Cesta nije zadovoljavala uvjete za dvosmjerni promet vozila, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, te se u svrhu povećanja sigurnosti, preglednosti i nesmetanog kretanja vozila na navedenoj nerazvrstanoj cesti moralo regulirati promet s jednim prometnim trakom.
Prema novoj regulaciji prometa, smjer prometovanja na nerazvrstanoj cesti Jugov put je iz smjera županijske ceste ŽC2087-ulica Halić (od kućnog broja 148) prema lokalnoj cesti LC25126-ulica Mozdernjak.

Galerija slika