ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Nakon potpisivanja ugovora, dana 26. siječnja ove godine, uz lokaciju zatvorenog i saniranog odlagališta komunalnog otpada u Knegincu Gornjem, započeli su radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta Općine Gornji Kneginec.
Naime, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. godine, svaka jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. Nakon same izgradnje, obavljanje poslova reciklažnog dvorišta i prijevoz krupnog otpada dužan je osigurati davatelj usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a to je u slučaju Općine Gornji Kneginec „ČISTOĆA“ d.o.o. iz Varaždina. Osoba koja upravlja Reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati bez naknade problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni otpad.
Nakon provedenog postupka javne nabave, za izvođača radova izabrano je trgovačko poduzeće PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana. Vrijednost radova iznosi 1.030.015,75 kuna bruto, dok će troškovi stručnog nadzora iznositi 20.600,30 kuna.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira navedene iznose izgradnje i nadzora u iznosu od 80%.
U sklopu izgradnje Reciklažnog dvorišta, uredit će se i prilazna cesta sa odvodnjom oborinskih voda.

Galerija slika