Sadnja nove šume u Kolnjaku

Sadnja nove šume u Kolnjaku

Nakon što je zbog štetnog djelovanja kukca potkornjaka izvršena sječa borova na površini od 14 ha, ovih dana započela je sadnja nove šume Kolnjak na Varaždinbregu.
Nakon što je izvršena priprema tla, Šumarija Varaždin do kraja ožujka obaviti će posao sadnje sadnica crnog oraha, a na rubnim dijelovima parcele uz prometnice Mostečka i Banjšćina biti će posađene sadnice crnih borova.