Započelo izmicanje nasipa uz Plitvicu

Započelo izmicanje nasipa uz Plitvicu

U utorak, 05.travnja započeli su radovi na izmicanju (translaciji) nasipa uz rijeku Plitvicu, s južne strane korita na području Općine Gornji Kneginec, do granice građevinskog područja Poduzetničke zone Kneginec. Radove je na svom zemljištu odobrila Općina Gornji Kneginec, a navedenim radovima koje provode Hrvatske vode-mali sliv "Plitvica-Bednja", omogućiti će se veći kapacitet prihvata i protoka vode unutar inundacijskog pojasa rijeke Plitvice tijekom obilnijih padalina.
Prošle godine izvršeni su radovi na odmuljivanju i produbljivanju korita rijeke Plitvice i izgradnji nasipa na dionici od mosta u Kučanskoj ulici u Knegincu Donjem uzvodno do željezničkog mosta u Turčinu, te su već ti radovi doprinjeli stabilizaciji stanja tijekom obilnijih padalina, dok će ovi radovi biti dodatni jamac da više neće dolaziti do izlijevanja rijeke Plitvice na kneginečkom području.

Galerija slika