Izgradnja spoja javne rasvjete Turčin-Varaždin

Izgradnja spoja javne rasvjete Turčin-Varaždin

Općina Gornji Kneginec i Grad Varaždin sklopili su sporazum o zajedničkom financiranju radova na izgradnji javne rasvjete Zagrebačke ulice u Gradu Varaždinu od mosta na rijeci Plitivici do naselja Turčin.
S obzirom da se navedenom prometnicom koriste i naši mještani, Općina Gornji Kneginec više puta je iskazala Gradu Varaždinu interes da se navedena cesta osvjetli u noćnim satima, te je temeljem te inicijative potpisan i sporazum o zajedničkom financiranju radova, iako se rasvjeta nalazi na području Grada Varaždina.
Navedenim projektom osvijetlit će se Zagrebačka ulica od Plitvičkog mosta do Turčina. Rasvjeta se izvodi čeličnim pocinčanim rasvjetnim stupovima koničnog profila, visine 10 metara. Na rasvjetne stupove ugrađene su LED svjetiljke snage 108 W.
Obveze Općine Gornji Kneginec su platiti 15% od cijene ponude s PDV-om, koja iznosi 230.171,88 kuna, a prema Troškovniku koji je odabran kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave koju je proveo Grad Varaždin.