Zamjena vodovoda do kraja ulice Halić

Zamjena vodovoda do kraja ulice Halić

Nakon što je izvedena zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi koje su učestalo pucale na području Varaždinbrega, ulica Halić, u duljini od 1.150 metara, ove godine izvode se radovi na preostaloj drugoj dionici do kraja ulice Halić.
Uz izgradnju novog vodovoda odvijaju se i radovi na izgradnji novih kućnih priključaka.
Dana 21. lipnja radove na izmjeni vodovoda na Haliću obišli su općinski načelnik Goran Kaniški i njegov zamjenik Robert Đuranec.