Reciklažno dvorište započelo s radom

Reciklažno dvorište započelo s radom

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode dr.sc. Mario Šiljeg zajedno s općinskim načelnikom Goranom Kaniški, u nazočnosti brojnih uzvanika, svečano je u srijedu, 20. srpnja pustio u rad Reciklažno dvorište Kneginec, prvo reciklažno dvorište u vlasništvu JLS na području Varaždinske županije.
Za gradnju reciklažnog dvorišta vrijednog 1.050.000,00 kn, Općina Gornji Kneginec ishodila je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciranje u iznosu 80 % od ukupnih troškova gradnje i 100 % iznosa utrošenog na pripremu projektne dokumentacije.
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, svaka jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. Nakon same izgradnje, obavljanje poslova reciklažnog dvorišta i prijevoz krupnog otpada dužan je osigurati davatelj usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a to je u slučaju Općine Gornji Kneginec „ČISTOĆA“ d.o.o. iz Varaždina. Osoba koja upravlja Reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati bez naknade problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni otpad.
Od ponedjeljka, 25. srpnja ove godine Reciklažno dvorište Kneginec biti će otvoreno za korisnike svaki ponedjeljak od vremenu od 10-17 sati. Ukoliko se ukaže potreba, nakon probnog razdoblja, raditi će i u druge dane u tjednu.

Galerija slika