Sanirano klizište na cesti Solarovo

Sanirano klizište na cesti Solarovo

U utorak, 19. srpnja završili su radovi na sanaciji klizišta u odvojku Solarovo na Malom vrhu.
Izvršeni su radovi na sanaciji klizišta vrijedni 137 tisuća kuna, a oni uključuju izradu 12 mikropilota dubine 3 m, izradu potporne konstrukcije, ugradnju perforiranih drenažnih cijevi sa spojem u bunar, te izradu izljevne građevine. Izvođač radova bio je obrt Niskogradnja Knežević iz Trnovca Bartolovečkog, a temeljem provedenog postupka bagatelne nabave.
U rujnu će se izvršiti i asfaltiranje Solarovog puta, a trenutno traje postupak odabira izvođača radova.

Galerija slika