Rekonstrukcija NN mreže u Lužanu

Rekonstrukcija NN mreže u Lužanu

U utorak, 13.rujna, zajedno s djelatnicima varaždinske ELEKTRE, predstavnici Općine Gornji Kneginec obišli su ulicu Stjepana Radića u Lužanu Biškupečkom gdje započinju radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže. Razlog obilaska bio je rješavanje imovinskih odnosa s vlasnicima čestica na kojima će biti postavljeni novi stupovi NN mreže, što je uspješno i odrađeno.
Nakon što ELEKTRA izvrši postavu betonskih stupova i kabela, Općina Gornji Kneginec izvršiti će postavu novih rasvjetnih tijela.

Galerija slika