Obavijest o obvezatnoj sustavnoj deratizaciji

Obavijest o obvezatnoj sustavnoj deratizaciji

Obavještavamo Vas, da provodimo SUSTAVNU DERATIZACIJU s početkom 03.10.2016.g. u OPĆINI KNEGINEC GORNJI.

AKCIJOM ĆE SE OBUHVATITI SLJEDEĆA NASELJA OPĆINE KNEGINEC GORNJI (TURČIN, KNEGINEC GORNJI, KNEGINEC DONJI, LUŽAN BIŠKUPEČKI, HALIĆ, BANJŠĆINA), KAO I SVE POVRŠINE POGODNE ZA RAZMNOŽAVANJE I ZADRŽAVANJE GLODAVACA (SMETIŠTA, KANALI).

UPOZORAVAMO VAS da ćemo deratizaciju obavljati s jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj će biti izložena meka. Deratizaciju ćemo obaviti u što kraćem roku, ovisno o vremenskim prilikama (dakle od 03.10.2016. do 24.10.2016.). Za sve daljnje upute stoje Vam na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

UMOLJAVAMO VAS:
- da štakore i miševe zakopate,
- da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,
- da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju ili na broj 099/6240-132
- da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima mora biti prisutna odrasla osoba.

NAPOMINJEMO VAM da štakori i miševi ugibaju nakon 3-7 dana poslije uzimanja meke.