Nastavak izgradnje nasipa na rijeci Plitvici

Nastavak izgradnje nasipa na rijeci Plitvici

Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Plitvica-Bednja“, nastavile su s radovima na izgradnji nasipa uz rijeku Plitvicu.
Nakon što su već ranije ove godine izvršeni radovi na izmicanju (translaciji) nasipa uz rijeku Plitvicu s južne strane korita do granice građevinskog područja Poduzetničke zone Kneginec, a na dionici od mosta u Kučanskoj ulici u Knegincu Donjem uzvodno do željezničkog mosta u Turčinu, sada se prišlo radovima na izgradnji nasipa nizvodno od mosta u Kučanskoj ulici pa do ušća potoka Mozdernjak u rijeku Plitvicu.
Radove je na svom zemljištu odobrila Općina Gornji Kneginec, a radovima će se omogućiti veći kapacitet prihvata i protoka vode unutar inundacijskog pojasa rijeke Plitvice tijekom obilnijih padalina.
Općina Gornji Kneginec izradila je i projekt oborinske odvodnje Poduzetničke zone i područja nizvodno od naselja Kneginec Donji, a sukladno njemu izgraditi će se i kanalska oborinska odvodnja kroz Poduzetničku zonu Kneginec do potoka Mozdernjak.

Galerija slika