Obaveza čišćenja snijega ispred kuća, poslovnih objekta te nogostupa

Obaveza čišćenja snijega ispred kuća, poslovnih objekta te nogostupa

Pozivaju se svi vlasnici ili korisnici kuća, vlasnici ugostiteljskih trgovačkih i drugih poslovnih prostorija da su temeljem odredbi čl. 43., 44. i 45. Odluke o komunalnome redu na području Općine Gornji Kneginec (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 32/2009 i Sl. vjesnik Općine Gornji Kneginec broj 17/2011 i 7/2013), u vrijeme pothlađenosti kolnika i stvaranje poledice, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obavezni čistiti dvorišta, vrtove i ostale površine koje pripadaju zgradama, čistiti snijeg sa nogostupa ispred zgrada, kuća i poslovnih prostorija, posipati nogostup protiv poledice ispred zgrada, kuća te izvan naselja uz svoje zemljište gdje se nogostup nalazi, uklanjati snijeg i led s krova zgrade kada prijeti opasnost od njegovog pada uz prethodno stavljanje znaka upozorenja.
Komunalni redar vrši kontrolu čišćenja snijega na javnim površinama te se mole građani da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu, a sve kako bi se izbjegli padovi i ozlijede građana jer odgovornost na nastalu štetu snosi obveznik čišćenja.
Ukoliko nositelji određenih obveza za uklanjanje snijega i leda ne izvrše iste, komunalni redar će odrediti uklanjanje snijega i leda na trošak obveznika neočišćenog dijela te pokrenuti prekršajni postupak.