Obilježavanje pješačkih prijelaza „zebrama“

Obilježavanje pješačkih prijelaza „zebrama“

Nakon dobivenih suglasnosti od MUP-a i ŽUC-a, prišlo se spuštanju cestovnih rubnika i denivelaciji pješačkih staza, te će se nakon toga iscrtati i same „zebre“.
U četvrtak, 16. veljače započeli su radovi na spuštanju cestovnih rubnika u Vukovarskoj ulici u Turčinu (gdje je već ranije iscrtani pješački prijelaz), te na dodatnih 7 lokacija gdje će se tek nakon spuštanja rubnika i denivelacije staza iscrtati „zebre“ na kolniku.
Općina je izradila ukupno četiri prometna elaborata za obilježavanje 7 pješačkih prijelaza na području Općine Gornji Kneginec.
Lokacije novih obilježenih pješačkih prijelaza biti će:
- Knegingradska ulica, Gornji Kneginec (križanje sa Školskom ulicom)-dvije „zebre“, prva kod Andrijine kule prema caffe baru i druga od caffe bara preko Knegingradske prema osnovnoj školi,
- Radnička ulica, Donji Kneginec (križanje sa Zavrtnom ulicom)-dvije „zebre“, prije i poslije kapelice,
- Školska ulica, Gornji Kneginec (križanje sa ulicom Mali Vrh-„Šemigova graba“) -jedna „zebra“ kod raspela,
- Toplička ulica, Gornji Kneginec (križanje sa ulicom Tina Ujevića)-dvije „zebre“, na križanju sa ulicom T.Ujevića (Korečkovec) i druga preko Topličke prema trgovini Kitro.

Galerija slika