LED javna rasvjeta kroz šumu Cukavec

LED javna rasvjeta kroz šumu Cukavec

Uz županijsku cestu Dugi Vrh, od početka do kraja šume Cukavec, te uz lokalnu cestu Mali Vrh (od križanja s Dugim vrhom u šumi Cukavec do „Šemigove grabe“), po nalogu Općine Gornji Kneginec izvršena je postava stupova, kablova te LED rasvjetnih tijela u duljini od 1,1 km.
Vrijednost radova na postavi suvremene LED javne rasvjete bila je 120 tisuća kuna, a investiciju je financirala i provela Općina Gornji Kneginec koja je pripremila projektnu dokumentaciju, te ishodila potrebne suglasnosti i građevinsku dozvolu.
Navedenom investicijom povećala se sigurnost svih sudionika u prometu, a ponajviše brojnih pješaka koji u večernjim satima prolaze kroz šumu Cukavec i Dugi Vrh.

Galerija slika