Uređenje poljskih puteva

Uređenje poljskih puteva

Započeli su radovi planiranja i porezivanja katastarski ucrtanih poljskih puteva na području Općine Gornji Kneginec. Nakon strojnog planiranja navedeni putevi će biti i pošljunčani.
Molimo Vas još jednom da pazite i čuvate puteve, da ne nanosite biljne ostatke i zemlju na njih, kako Općina ne bi morala posegnuti za represivnim mjerama prema onima koji se toga ne pridržavaju.

Galerija slika