Uklanjanje smeća iz šume Gora

Uklanjanje smeća iz šume Gora

U organizaciji Mjesnog odbora Varaždinbreg-I održana je radna akcija na uklanjanju divljih odlagališta smeća u šumi Gora na Varaždinbregu.
Uz mještane, radnoj akciji priključili su se i članovi DVD-a Varaždinbreg, DVD-a Kneginec Gornji, Kneginečke udruge mladih, te zaposlenici Općine Gornji Kneginec.
Općina Gornji Kneginec osigurala je kontejner i zbrinjavanje prikupljenog otpada, gorivo za radne strojeve građana koji su sudjelovali u odvozu prikupljenog otpada iz šume, te okrijepu za sve aktiviste.

Galerija slika