Sanacija klizišta Halić-1 i Halić-2

Sanacija klizišta Halić-1 i Halić-2

Na županijskoj prometnici na Haliću započela je sanacija klizišta Halić-1 (kod obitelji Bešćec) i Halić-2 (autobusna stanica).
Županijska uprava za ceste provela je natječaj za odabir izvođača radova na sanaciji klizišta na Haliću, te su radovi započeli. Na navedenoj cesti nalazi se ukupno 5 klizišta, od čega je prošle godine jedno već sanirano (Halić-3, kod kućnog broja Halić 215).
Obzirom da je u međuvremenu iz Nacionalnog programa sigurnosti na cestama, kojeg provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, odobreno 407 tisuća kuna za sanaciju klizišta Halić-1, ŽUC je istodobno raspisao natječaj za izvođenje radova na sanaciji klizišta Halić-2, a za koje će samostalno snositi troškove sanacije.

Galerija slika