Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Općina Gornji Kneginec je pristupila izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec.
Prema članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13. i 78/15) prostorni planovi podliježu obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec navedeni su razlozi za izradu i donošenje predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine.

Na ovom linku možete izvršiti uvid u postojeći Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec:
http://www.kneginec.hr/dokumenti/preuzimanja.html