Potpisan sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

Potpisan sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

U petak, 26.siječnja, u prostorijama Općine Gornji Kneginec, potpisan je Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom između općina Gornji Kneginec, Sveti Ilija i Jalžabet.
Sporazum su u ime navedenih općina potpisali načelnici Goran Kaniški, Marin Bosilj i Mirko Magić.
Općina Sveti Ilija i Općina Jalžabet, obzirom da same nemaju reciklažna dvorišta, svojim pismenom zahtjevom iskazale su interes za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom s Općinom Gornji Kneginec, odnosno zajedničko korištenje reciklažnog dvorišta u Gornjem Knegincu.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec donijelo je Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom s općinama Sveti Ilija i Jalžabet, te će se od sada i troškovi rada samog reciklažnog dvorišta dijeliti na tri općine, a prema broju korisnika s područja pojedine općine koji imaju sklopljen ugovor s tvrtkom Čistoća.
Na taj način i općine Jalžabet i Sveti Ilija ispunile su svoje zakonske obveze, jer temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, svaka jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta.
Općina Gornji Kneginec vlasnik je općinskog reciklažnog dvorišta u Gornjem Knegincu, jedinog općinskog reciklažnog dvorišta na području naše županije, za čiju izgradnju je utrošeno preko milijun kuna, te je reciklažno dvorište sukladno zakonu ustupila na upravljanje davatelju usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a to je u slučaju Općine Gornji Kneginec tvrtka „Čistoća“ iz Varaždina.
Tvrtka „Čistoća“, koja upravlja Reciklažnim dvorištem, dužna je zaprimati bez naknade problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni otpad.
Pravo besplatnog korištenja imaju domaćinstva koji su korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sa područja općina Gornji Kneginec, Sveti Ilija i Jalžabet, a koji su podmirili sve dospjele račune tvrtke Čistoća.
Reciklažno dvorište Kneginec otvoreno je za korisnike svaki ponedjeljak u vremenu od 10-17 sati, a korisnik je dužan doći sa važećom osobnom iskaznicom.
Više detalja i informacija možete pronaći na linku
http://www.cistoca-vz.hr/reciklazno_dovriste_Gornji_Kneginec.html 

Galerija slika