Odobreno 2,5 milijuna kuna za nove usluge dječjeg vrtića

Odobreno 2,5 milijuna kuna za nove usluge dječjeg vrtića

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 31.srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju (Klasa: 910-01/18-06/11, Urbroj: 519-05-2-2-2-/5-18-34) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

U sklopu poziva „Unaprijeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Općina Gornji Kneginec prijavila je projekt „Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici“.

Projekt će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ujedno će se svoj djeci osigurati usluge stručnjaka vezano uz pravilan razvoj djece (defektolog /logoped, psiholog ...), a provesti će se i dodatna edukacija odgojiteljica.

Navedenom odlukom biti će omogućeno zapošljavanje dodatna 4 odgojitelja u poslijepodnevnom programu, stručnog suradnika-defektolog/logoped na puno radno vrijeme, stručnog suradnika-psiholog 4 sata dnevno, izraditi će se dodatni program rada sa djecom, primjerice Program rada s darovitom djecom, provesti će se osposobljavanje odgojitelja za vođenje po programu Montessori te za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju, a dodatno će se educirati i vrtićke kuharice.

Ukupna vrijednost provođenja projekta iznosi 2.556.656,89 kuna, a svi navedeni troškovi financiranja projekta osigurani su od strane Ministarstva iz europskih strukturnih fondova putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritet 2 i 5, Funkcijsko područje 1090.

Galerija slika