Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici

Bez naslova

Naziv projekta: Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici

Referentna oznaka: UP.02.2.2.08

Korisnik: Općina Gornji Kneginec

Projektni partner: Dječji vrtić Bubamara

Ukupna vrijednost projekta: 2.556.656,89

Iznos koji sufinancira EU: 2.556.656,89 (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 22.08.2018. - 22.02.2021. (30 mjeseci)

 

Kratki opis projekta:

U Općini Gornji Kneginec je obuhvaćenost djece do 7 godina programima ranog i predškolskog odgoja oko 42% (na razini EU 82,8%), što ukazuje na problem slabije priuštivosti programa, čak i zaposlenim roditeljima (89% djece zaposlenih roditelja) ili neprilagođenosti programa/radnog vremena stvarnim potrebama roditelja. Nakon upisa u školsku godinu 2017./18., 20 djece je ostalo na listi čekanja, a za poslijepodnevnom smjenom koja će trajati do 22.30h potrebe ima za 60 djece. Uz to, vrtić nema zaposlenih stručnih suradnika, što predstavlja problem u razvoju i provedbi programa za djecu s poteškoćama u razvoju (integrirano 7 djece) i darovitu djecu.

Cilj projekta je doprinijeti usklađivanju radnih i obiteljskih obveza zaposlenih roditelja produljenjem radnog vrijeme te osnaživanjem kapacitete Dječjeg vrtića Bubamara u Općini Gornji Kneginec. U okviru projekta omogućit će se produženi i poslijepodnevni boravak za 60 djece, upis 20 djece s liste čekanja te poboljšati program za najmanje 259 upisane djece. Projekt će se realizirati uz financijsku potporu Europske unije u okviru Europskog socijalnog fonda, a projekt će provoditi Općina Gornji Kneginec i DV Bubamara od 22.08.2018. – 22.02.2021. godine.

Uvođenje novih programa omogućit će intenzivniji razvoj verbalnih sposobnosti, proširenje specifičnih dječjih interesa, višu razinu emocionalne inteligencije, unaprijeđene kreativne sposobnosti djece, doprinos zaštiti okoliša i ravnopravnosti spolova. Roditeljima će se omogućiti će nesmetani rad i zapošljavanje, posebice onima u smjenskom radu.

Upisi djece za poslijepodnevni boravak provodit će se u Dječjem vrtiću Bubamara Kneginec od 01.10.2018.do popunjenja kapaciteta Vrtića. Molimo roditelje da svoj interes za upis iskažu pismeno ili usmeno što je prije moguće kako bi zadržali pravo upisa prije popunjenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnogfonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali