Darivana vrtićka djeca

Darivana vrtićka djeca

U sklopu projekta projekta „Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici“, koji je Općina Gornji Kneginec prijavila u okviru Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dostavu projektnih prijedloga „Unaprijeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, iz sredstva osiguranih za vidljivost projekta, izvršeno je darivanje 251 polaznika dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu i Lužanu Biškupečkom sa prigodnim platnenim vrećicama, majica i kapama koji nose oznaku navedenog EU projekta.
Dječji vrtić Bubamara iz vlastitih sredstava osigurao je i dodatne poklone za svako dijete, a djeca su i skupno darivana na razini odgojne grupe novim setovima igračaka koje će koristiti u vrtiću.