Podjela humanitarnih paketa

Podjela humanitarnih paketa

Općina Gornji Kneginec i ove godine aktivno se uključila u provedbu projekta „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“.
Općina Gornji Kneginec u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin izvršila je podjelu humanitarnih paketa koji su financirani iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebnije – FEAD, odobreno od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Humanitarne pakete najpotrebitijim korisnicima koji su primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb na području Općine Gornji Kneginec, ukupno njih 52, dostavili su na kućne adrese korisnika zamjenik općinskog načelnika Robert Đuranec i komunalni redar Mario Grabar.

Galerija slika