I ove godine Općina će isplatiti „uskrsnice“

I ove godine Općina će isplatiti „uskrsnice“

Na prijedlog opoćinskog načelnika, a temeljem odluke Općinskog vijeća, jednokratna novčana pomoć („uskrsnica“) u iznosu od 150 kuna isplatiti će se u mjesecu travnju 2019. godine sljedećim osobama:

• Umirovljenicima koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Kneginec. Umirovljenicima, u smislu ove odluke, smatraju se:
- korisnici starosnih, prijevremenih starosnih mirovina i obiteljskih mirovina,
- korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, a korisnici nisu u radnom odnosu,
- korisnici invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti, a nalaze se u radnom odnosu,
- korisnici mirovina priznate uz primjenu međunarodnih ugovora.
Isplata će se izvršiti na temelju odreska o isplaćenoj mirovini/opskrbnini u 2019. godini te uvida u osobnu iskaznicu.

• Korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Kneginec.
Isplata će se izvršiti na temelju potvrde Centra za socijalnu skrb Varaždin kojom se potvrđuje da je obitelj, odnosno samac, korisnik zajamčene minimalne naknade te uvida u osobnu iskaznicu. Potvrda ne smije biti starija 60 (šezdeset) dana od dana isplate jednokratne novčane pomoći.

• Nezaposlenim osobama temeljem potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Kneginec.
Isplata će se izvršiti na temelju potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne starije od 60 (šezdeset) dana od dana isplate jednokratne novčane pomoći te uvida u osobnu iskaznicu.

Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći („uskrsnice“) osigurana su u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu.
Napominjemo da bez navedenih dokumenata neće biti moguće isplatiti uskrsnicu. Osoba može primiti jednokratnu novčanu pomoć (uskrsnicu) samo po jednoj osnovi. Potrebni dokumenti moći će se fotokopirati i na mjestu podizanja uskrsnice.

Raspored isplate uskrsnica

Podjela uskrsnica biti će realizirana prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 15. travnja
• 10,00-14,00 sati, prostorija u prizemlju KNEKOM-a Gornji Kneginec
- cijelo naselje Kneginec Gornji, dio naselja Varaždinbreg - ulice Mostečka i Mozdernjak

Utorak, 16. travnja
• od 9,30-11,30 sati, prostorije društvenog doma Kneginec Donji
- cijelo naselje Kneginec Donji
• od 12,30-14,30 sati, prostorije vatrogasnog doma na Haliću
- dio naselja Varaždinbreg- ulice Halić i Banjšćina

Srijeda, 17. travnja
• od 9,30-12,30 sati, prostorije društvenog doma Turčin
- cijelo naselje Turčin,dio naselja Varaždinbreg-ulice Dugi Vrh i Mali Vrh
• od 13,30-14,30 sati, prostorije društvenog doma Lužan Biškupečki
- cijelo naselje Lužan Biškupečki, dio naselja Varaždinbreg-ulice - ulice Koradovica i Glavić