Odluka o besplatnom korištenju javnih površina povodom Magdalenja 2019.

Odluka o besplatnom korištenju javnih površina povodom Magdalenja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/19-01/17
URBROJ: 2186/05-03-19-1
U Turčinu, 7. svibnja 2019.

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013 i 11/2017) i članka 25. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 37/2010 i 8/2011), Općinski načelnik donosi sljedeću

O D L U K U

I.
Povodom obilježavanja Dana Općine Gornji Kneginec 2019. godine, odnosno održavanja manifestacije Magdalenje 2019., dozvoljava se besplatno korištenje javne površine u Knegingradskoj ulici, Školskoj ulici i Trgu vlč. Zvonimira Rabuzina u Gornjem Knegincu (kod župne crkve Sv. Marije Magdalene) za:
- izlaganje/prodaju tradicijskih proizvoda,
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva, tvrtke i obrte s područja općine Gornji Kneginec.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.