Izrađena slikovnica za potrebe dječjeg vrtića

Izrađena slikovnica za potrebe dječjeg vrtića

U sklopu projekta „Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici“ koji se provodi u dječjem vrtiću Bubamara, a financira se putem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa 2.556.656,89 kuna iz europskih strukturnih fondova, izrađena je prigodna slikovnica za potrebe rada sa vrtićkom djecom.
Slikovnica koja je grafički opremljena motivima iz kneginečkog vrtića, tiskana je u nakladi od 500 primjeraka, te će biti korištena u Dječjem vrtiću Bubamara u Knegincu te podružnici vrtića u Lužanu Biškupečkom.
Projekt, u sklopu kojeg je izrađena i navedena slikovnica, potiče inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ujedno su svoj djeci osigurane usluge stalno zaposlenih stručnjaka u vrtiću vezano uz pravilan razvoj djece (logoped, psiholog), a provodi se i dodatna edukacija odgojiteljica.
Navedenom odlukom omogućeno je zapošljavanje dodatna 4 odgojitelja u poslijepodnevnom programu, logopeda na puno radno vrijeme, psihologa na 4 sata dnevno, a izrađeni su i dodatni programi rada sa djecom, primjerice Program rada s darovitom djecom, provodi se osposobljavanje odgojitelja za vođenje po programu Montessori te za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju, a dodatno su educirane i vrtićke kuharice.

Galerija slika