Usvojen proračun za 2020. godinu

Usvojen proračun za 2020. godinu

U ponedjeljak, 25. studenog održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec. Na početku sjednice prisegu je dao vijećnik Igor Lukinec koji će u Općinskom vijeću zamijeniti Anu Čavlek koja je svoj mandat vijećnika stavila u mirovanje.
Stoga je bilo potrebno izmijeniti i odluke o članovima Mandatne komisije te Odbora za financije i proračun.
U nastavku sjednice vijećnici su donijeli Proračun Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu, te njegove projekcije za 2021. i 2022. godinu, kao i Odluku o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu. Detalje vezane uz općinski proračun svi zainteresirani mogu pročitati na www.kneginec.hr u dokumentu „Proračun za građane za 2020.godinu“.
Sukladno donijetom proračunu za 2020. godinu i zakonskim propisima, vijećnici su usvojili:
- Plan razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2020. - 2022. godine,
- Program javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu,
- Program gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini,
- Godišnji programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu,
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
- Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020. Godinu.
Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bubamara“ o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara“, te je usvojeno godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2018./2019.
Na kraju sjednice donijete su odluke o sklapanju Ugovora s trgovačkim društvom HEP-Opskrba d.o.o. za opskrbu električnom energijom i Ugovora o praćenju stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu komunalnog otpada u Gornjem Knegincu.

Galerija slika