Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Općina Gornji Kneginec organizira i subvencionira građanima dopunsku izobrazbu kojom će moći obnoviti stečeno znanje o sigurnom rukovanju pesticidima koju moraju proći najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, sukladno čl.6. st.4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( „Narodne novine“ br. 142712).
Cijena edukacije:
1. Dopunska izobrazba – 60 kuna,
2. Trošak polaganja ispita – 50 kuna,
3. Trošak izrade iskaznice – 30 kuna,
Ukupna cijena iznosi 140 kuna, od čega će Općina Gornji Kneginec subvencionirati građanima trošak dopunske izobrazbe od 60 kuna, te osigurati prostor za održavanje tečaja, a korisnici će podmiriti trošak polaganja ispita i izradu iskaznice, odnosno 80 kuna.
Prijave korisnika se primaju u prostorijama Općine Gornji Kneginec radnim danom od 8 - 15 sati do 03. ožujka 2020. godine.
Dokumentacija potrebna za prijavu (fotokopiranje se može obaviti u Općini):
1. Fotokopija osobne iskaznice (obostrano),
2. Postojeća iskaznica Ministarstva poljoprivrede,
3. 80 kuna za troškove polaganja ispita i izradu iskaznice.

Edukacija će se održati u srijedu 04. ožujka 2020. godine u Društvenom domu u Donjem Knegincu s početkom u 17 sati.