Novi raspored rada reciklažnog dvorišta

Novi raspored rada reciklažnog dvorišta

Obavještavaju se korisnici da će Reciklažno dvorište Kneginec od 01. lipnja raditi i srijedom.
Novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta biti će sljedeće:
- Ponedjeljak- 8:00 – 16:30 sati,
- Srijeda- 10:00 – 18:30 sati.

Uspostavom rada reciklažnog dvorišta omogućeno je kontrolirano odlaganje otpada koje nastaje u kućanstvu, a nije obuhvaćeno prikupljanjem na kućnom pragu.
Na reciklažno dvorište, koje je Općina Gornji Kneginec dala na upravljanje Čistoći d.o.o. Varaždin, može se odložiti opasni otpad, otpadni metali, staklo, plastika, boje, lijekovi, elektronički otpad, baterije, akumulatori, manje količine građevnog otpada i slično.

Galerija slika