Izgradnja nasipa uz potok Cukavec

Izgradnja nasipa uz potok Cukavec

Tijekom listopada započeli su radovi na regulaciji korita i izgradnji nasipa uz potok Cukavec na dionici uz ribnjake Kneginec do državne ceste D-3, te nizvodno do rijeke Plitivice.

Prije samih strojnih radova, djelatnici zaposleni putem programa javnih radova zaduženi za radove na revitalizaciji javnih zelenih površina izvršili su krčenje samonikle šikare uz navedeni potok, a nakon toga uslijedili su strojni radovi na odmuljivanju korita i povišenju nasipa.

Radove u potpunosti financira Općina Gornji Kneginec, a cilj je zaštiti od izlijevanja potoka i plavljenja kuća dio Topličke ulice u Knegincu Gornjem od kućnog broja 2A do broja 46.
Po završetku navedenih radova, uslijediti će radovi i na drugim vodotocima na području Općine Gornji Kneginec.