Općina Gornji Kneginec najtransparentnija općina u županiji

Općina Gornji Kneginec najtransparentnija općina u županiji

GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj – njih 576. Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014., a rezultati se temelje na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija.
Ciljevi istraživanja bili su utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te konačno, potaknuti višu razinu transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Općina Gornji Kneginec u tom je istraživanju osvojila najbolju ocjenu za transparentnost općina u Varaždinskoj županiji, točnije 6,09.
U ukupnom poretku na području RH, između 576 jedinica lokalne samouprave, Općina Gornji Kneginec je od općina u našoj županiji najviše rangirana, točnije na na 58. mjestu, Vidovec je na 95. mjestu, Maruševec na 104., Breznički Hum na 108., Bednja na 117., itd.