Sanacija kolnika na Glaviću - Jamborov put

Sanacija kolnika na Glaviću - Jamborov put

Tijekom obilnih oborina pojavila su se brojna klizišta, pa tako i na javnim prometnim površinama.

Jedno od njih oštetilo je kolnik odvojka na Glaviću, točnije na Jamborovom putu, te je Općina ugovorila s tvrtkom PZC Varaždin popravak i rekonstrukciju navedene dionice.

Ugovorena vrijednost radova je 18.560,31 kn, a radovi su završeni u prvoj polovici prosinca.